THIẾT BỊ ĐIỆN

thông tin liên hệ
Ms. Huệ
Tp. Kinh doanh
0978 78 68 95 - 04 3953 3256

Ms. Hương
NV. Kinh doanh
0982 49 36 88 - 04 3953 3256

Cầu chì

Cầu chì tự rơi 24- 35kV Polime
Cầu chì tự rơi 24- 35kV Polime
Cầu chì tự rơi cắt tải 24kV -35kV
Cầu chì tự rơi cắt tải 24kV -35kV
Cầu chì tự rơi 15kV - 24kV - 35kV gốm
Cầu chì tự rơi 15kV - 24kV - 35kV gốm
Cầu chì cao thế 15kV - 24kV - 35kV
Cầu chì cao thế 15kV - 24kV - 35kV