THIẾT BỊ ĐIỆN

thông tin liên hệ
Ms. Huệ
Tp. Kinh doanh - 0978 78 68 95

Ms. Hương
NV. Kinh doanh - 0982 49 36 88

Cầu dao

Cầu dao phụ tải hộp dầu gốm
Cầu dao phụ tải hộp dầu gốm
Cầu dao phụ tải chém đứng ngoài trời polime
Cầu dao phụ tải chém đứng ngoài trời polime
Cầu dao phụ tải 24kV chém đứng gốm
Cầu dao phụ tải 24kV chém đứng gốm
Cầu dao phụ tải hộp dập khí sứ Polime
Cầu dao phụ tải hộp dập khí sứ Polime
Cầu dao phụ tải chém ngang ngoài trời gốm/polime
Cầu dao phụ tải chém ngang ngoài trời gốm/polime
cầu dao phụ tải trong nhà gốm/polime
cầu dao phụ tải trong nhà gốm/polime
Cầu dao phụ tải trong nhà liền chì Polime
Cầu dao phụ tải trong nhà liền chì Polime
Cầu dao phụ tải trong nhà liền chì gốm
Cầu dao phụ tải trong nhà liền chì gốm
Cầu dao cách ly trong nhà gốm/Polime
Cầu dao cách ly trong nhà gốm/Polime
Cầu dao cách ly trong nhà liền chì gốm/Polime
Cầu dao cách ly trong nhà liền chì gốm/Polime
Cầu dao cách ly chém đứng liền/rời đế polime
Cầu dao cách ly chém đứng liền/rời đế polime
Cầu dao cách ly chém đứng gốm
Cầu dao cách ly chém đứng gốm
cầu dao cách ly chém ngang ngoài trời gốm
cầu dao cách ly chém ngang ngoài trời...
Cầu dao cách ly chém ngang rời/liền đế polime
Cầu dao cách ly chém ngang rời/liền đế polime
Cầu dao cách ly chém ngang 03 sứ
Cầu dao cách ly chém ngang 03 sứ
Cầu dao căng dây gốm/Polime
Cầu dao căng dây gốm/Polime
Cầu dao căng dây 01 thân sứ
Cầu dao căng dây 01 thân sứ