THIẾT BỊ ĐIỆN

thông tin liên hệ
Ms. Huệ
Tp. Kinh doanh
0978 78 68 95 - 04 3953 3256

Ms. Hương
NV. Kinh doanh
0982 49 36 88 - 04 3953 3256

Sứ xuyên tường

Sứ xuyên tường 24kV - 35kV gốm
Sứ xuyên tường 24kV - 35kV gốm